Vad är en AuraTransformation™?

FRIDA PLANEBRINK

Vad är en Auratransformation™?

 

Auratransformation™- En uppdatering av ditt nuvarande energisystem och en expansion av ditt medvetande.

 

En liknelse kan vara att du byter ut hårddisken på datorn till en mycket snabbare och effektivare hårddisk med mer utrymme.

 

För att beskriva det kort, så förenar AuraTransformationen din intuition med din handlingskraft. Dessutom medverkar den till att förstärka genomslagskraften i din utstrålning och i ditt energifält således att du inte behöver bekymra dig över större eller mindre motstånd från omvärlden. Du får större livslust och låter dig inte styras av någon dold agenda som du inte själv kan stå för. Dessutom blir det lättare för dig att definiera dig själv som människa och det blir lättare för dig att markera dina gränser i förhållande till omvärlden.

 

En AuraTransformation™ utförs av en Auraförmedlare som besitter stora helande krafter och en djup inre balans. Auraförmedlaren arbetar, till skillnad från andra healare, med balansenergi i stället för att arbeta med rent ljus och får i samband med AuraTransformationen balansen så totalt integrerad i ditt energisystem att du inom kort upptäcker att du inte behöver se så svart-vitt på världen och det du har runt omkring dig. Du får balans i både ditt energifält, som motsvarar din aura och utstrålning, samtidigt som du uppnår en djup inre balans som inte kan förklaras med ord. Den ska helt enkelt upplevas!

 

Under en AuraTransformation™ blir andeenergin samlad och uppgraderad med de nya starka indigo- och kristall-energierna och den blir kopplad direkt till kroppen via den starkt skyddande balanskroppen. Därför blir det mycket lättare att leva ett liv i kontakt med kärnan i sig själv och den man är i renaste form.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En AuraTransformation™ är inte något man gör bara för att prova på, det finns ingen ångerrätt när man redan är transformerad. Medvetandeutvidgningen förpliktar, så AuraTransformation™ är för psykiskt friska människor som vill något mera med sitt liv. Det är inte lämpligt att genomgå en AuraTransformation™ om du tar antidepressiv medicin.

 

AuraTransformation™ är en snabb väg för föräldrar och andra omsorgspersoner att förstå och kommunicera på lika villkor med Den Nya Tidens barn.

 

Det är inget problem för vilken healer som helst att bryta ner den gamla auran. Det är faktiskt relativt enkelt. Å andra sidan kräver det en stor kraft och inre balans att kunna bygga upp strukturen i den nya auran. Därför ska du försäkra dig om att den Auraförmedlare™ du anlitar har fått sin undervisning på Auraförmedlarkurserna™ i Anni Sennovs regi.

 

Det förutsättes att du som klient läser boken Balans på alla plan med kristall- och indigoenergin av Anni Sennov så att du blir medveten om de personliga konsekvenserna som sessionen kan ge dig.

 

 

Källa: http://www.auratransformation.se

 

 

 

 

 

© 2015 Frida Planebrink. All Rights Reserved.